Hållbarhetspolicy

Vi på UngerskMat.se värnar starkt om hållbarhetsfrågor och strävar efter att hela vår affärsverksamhet ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt utifrån såväl miljö-, hälso- och sociala aspekter. Därför har vi tagit fram en Hållbarhetspolicy som tydliggör vårt befintliga arbete med hållbarhet men också för att ständigt utveckla och förbättra vårt arbete.

Miljöansvar

Vårt miljöansvar tar vi bland annat genom att våra kontorslokaler drivs med 100% el från egna solceller. Vår egen nettoproduktion av el motsvarar all vår elförbrukning under ett år.

Vi försöker i möjligaste mån använda emballage och e-handelslådor av återvinningsbart material. E-handelslådor, emballage, packtejp etc som vi använder är gjorda i wellpapp och papper för att minska användningen av plast.

Våra transporter sker med Postnord som arbetar för att minska sin klimatpåverkan genom att minska koldioxidutsläpp tack vare fler elfordon och mer biodrivmedel. De arbetar också med att klimatkompensera sina utsläpp. Läs mer om Postnords miljöansvar här https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet/vart-miljoansvar

Alla våra transporter är dessutom svanenmärkta som innebär en Typ 1 miljömärkning med livscykelbaserade krav med ett helhetsgrepp om både klimat, energieffektivitet och sociala villkor för chaufförer. Totalt ställs 20 krav på nätverket av e-handelstransporter. Läs mer på Svanens hemsida https://www.svanen.se/ 

I syfte att minska matsvinnet sänker vi alltid priserna på matvaror som närmar sig bäst-föredatum istället för att slänga.  

Hälso- och socialt ansvar

Vi tycker det är viktigt att matproduktion sker på ett hållbart sätt och ser därför positivt på att handla med livsmedel och mat som produceras inom EU. Vi värnar också starkt om det kulinariska kulturarv som finns inom de ungerska och europeiska mattraditionerna. Därför försöker vi att alltid handla en del av våra livsmedel från små tillverkare som producerar lokala varor enligt traditionella och hållbara metoder. 

Lagar och regler

Vi följer Livsmedelsverkets arbete och tar löpande del av deras information kring lagstiftning och rekommendationer. Läs gärna mer om detta hos Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/livsmedelsverkets-arbete-i-eu

De allra flesta lagar på livsmedelsområdet är gemensamma inom hela EU syftar bland annat till att hjälpa konsumenter att få tydlig och korrekt information, undvika farliga livsmedel och att reglerna ska vara rättvisa och enkla att följa för såväl konsumenter som företag. EU:s regelverk omfattar hela livsmedelskedjan för jordbruk, djurhållning och livsmedelsproduktion. Läs gärna mer om detta här https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/food-safety_sv

Vi följer Konsumentverkets regler och rekommendationer inom konsumenträtt och produktsäkerhet. Läs gärna mer här https://www.konsumentverket.se/

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på vår Hållbarhetspolicy är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundtjanst@ungerskmat.se