Integritetspolicy

Vi på UngerskMat.se värnar starkt om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, i enlighet med svensk lagstiftning. Med vår Integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Genom att handla hos UngerskMat.se accepterar du vår Integritetspolicy och därmed vår behandling av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig

UngerskMat.se som är en del av företaget Retail Corner, organisationsnummer 969673-3931 är personuppgiftsansvarig för företagets behandlingen av personuppgifter.

Dina personuppgifter

När du gör din beställning hos UngerskMat.se eller är i kontakt med vår kundservice samlar vi in personuppgifter om dig, för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som konsument. Personuppgifterna behandlas strikt konfidentiellt inom UngerskMat.se och kan användas för identifiering, administration och kommunikation, däribland unika kunderbjudanden och riktad marknadsföring. Personuppgifterna kan vidarebefordras till tredje part för att genomföra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Exempelvis i samband med transport av dina varor, distribution av vår marknadsföring eller för att betala dina varor. Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part eller användas i marknadsföringsändamål utanför UngerskMat.se.

Kontakta vår kundservice genom att skicka ett mail till kundtjanst@ungerskmat.se för att få reda på vilka uppgifter vi har om dig, ändra felaktiga uppgifter eller få dina uppgifter raderade. Observera att om uppgifterna raderas så är det upp till dig som kund att bevisa att ett köp har ägt rum.

Dina personuppgifter hos tredje part

För att vi ska kunna erbjuda dig tjänster såsom betalning, frakt och distribution av varor behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till tredje part. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag.

Information om GDPR

Den 24 maj år 2016 trädde Dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). GDPR ställer högre krav på oss som företag när vi samlar in och lagrar personuppgifter. Nedan följer information om hur vi i enlighet med GDPR lagrar och behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, e-post eller telefonnummer.

För att kunna hantera ditt köp samt svara på frågor relaterat till din order lagrar vi följande personuppgifter om dig:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Födelsedatum
  • Orderhistorik
  • IP-adress

Observera att de personuppgifterna som vi lagar är de som du som kund själv har uppgivit vid köptillfället eller vid din kontakt med vår kundservice. Uppgifterna lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen eller konsumentköplagen.

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade, gå förlorade eller hamna hos obehörig tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren och vår Integritetspolicy. Ändringar publiceras online på vår webbplats och anses accepterade i samband med ett köp eller besök på webbplatsen.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på vår Integritetspolicy är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundtjanst@ungerskmat.se