KLARNA CHECKOUT PRIVAT ( AVGIFTSFRI BETALNING )

Få hem varorna först - betala sen efter 14 dagar.

Med Klarna Checkout erbjuder vi följande betalningsmetoder: FakturaInternetbank, Kortbetalning, Delbetalning och Klarna Direkt 

 

KLARNA CHECKOUT FÖRETAG

Få hem varorna först - betala sen efter 14 dagar.

Betala tryggt och säkert med Klarnas fakturatjänst. Du får hem varorna innan du betalar och behöver inte lämna ut ditt kortnummer. Fakturan ligger med i paketet med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. När du väljer att betala mot faktura tar Klarnas fakturatjänst ut en fakturaavgift på 29 kr. 

DELBETALA MED KLARNA

Genom ett samarbete med Klarna kan vi erbjuda dig möjligheten att dela upp din betalning. Det finns flera alternativ att välja på och du väljer själv det mest passande. Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden. Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Kreditor sammanställer dem på en kontofaktura månatligen. Du gör din ansökan om delbetalning vid utcheckningen. I kassan väljer du betalningsalternativet dela upp betalningen och önskad typ av delbetalning. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka till kassan och välja ett alternativt betalningssätt. Klarna kommer skicka ett kontoavtal hem till dig. Kontrollera att uppgifterna stämmer och signera avtalet och returnera det i bifogat svarskuvert. 

KORT OM EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

GDPR är Europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning, som ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. På denna informationssida kan du bland annat läsa vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har. Du finner också instruktioner för hur du ska göra för att rätta en uppgift, beställa registerutdrag etc.

Detaljerad info om GDPR  Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR

·       Registerutdrag. Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

·       Rättelse. Om en personuppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

·       Återkalla samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

·       Motsätta dig direktmarknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

·       Klaga. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvs Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

·       Ifrågasätta berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

·       Radera personuppgifter. Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna.

·       Dataportering. Du har i vissa fall rätt att få en kopia i strukturerat format på de uppgifter du själv lämnat om dig, för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta Klarna för mer information